-->

ads

in feeds

Iklan Atas Artikel

250x250

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Ketika Kepercayaan Publik Surut

Saturday, February 23, 2013
Akeeh kasus korupsi sing dilakokna nang para politisi sekabehane partai nang Indonesia, marakna rasa neng percaya marang politikus dadi merosot tajam. Siki wong wong pada milih figure sing ora aktif nemen marang partai. Sebabe ya kuwe mau angger wonge aktif nang partai sanajan uwis dadi pejabat, nek nang parpole ana kisruh ya dadi melu turun tangan.

Conto politikus sing wis dadi pejabat tur tesih ngurusi partai ora ana liyane ya pak Susilo Bambang Sudonyowo kuwe mau. Wis dadi presiden eh malah tesih ngurusi partaine, nang kantor mung dina senin kemis thok. Lha apa enggane ora marakna gela, wong wes dadi pejabat tesih sibuk bae melu ngurusi partai.

Angger uwis dadi amanat seduwure presiden kuwe ya kudu focus nang Negara, soal partai dilimpahna bae marang wakile atawa mundur disit sekang parpol. Mergane kuwi sifate njenengan mas susilo bambang sudonyowo kuwe mau, masyarakat Indonesia dadi pada nggrundel nang atine dewek-dewek.

Wis lah siki ra sah kakeen cangkem, angger rep milih deleng wonge duwe kepinteran apa tur aktif apa ora nang partai. Enyong ora garep ngajak milih sapa-sapane wong, tapine mung aweh pandangan pilih presiden eh gubernur karo wakile sing wonge cerdas tur ora aktif nang partai. Jaman siki uwis ra gumun karo janji-janji nang kampanye, da nek uwis dadi pejabat ya kelalen lah karo dewek wong cilik.

Dadi sedulur kabeh sing ana nang ndesa, ulih milih sapa-sapane tapine aja pada gelut atawa adu otot lantaran wong sing dewek bela kuwe ora bakal aweh manfaat apa-apa nek dewek pada gelut. Lha misale mbelani salah sijine wong, tapi dewek kampanye nganti adu jotos lha nek mlebu puskesmas ya mesti bayar dewek. Tulih kaya kuwe mbokan? Monggo.

0 comments:

Post a Comment test