-->

ads

in feeds

Iklan Atas Artikel

250x250

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Saturday, December 22, 2012
siti bumi roso lanang sejati komo abang komo putih sigo deleng singo dulu pandhelengmu sijabang bayine.....ojo ileng marang bapak ibumu ilenggo marang aku

0 comments:

Post a Comment test